Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuring van materiaal waartoe Fitners zich bij overeenkomst verbonden heeft.

2.    Er is sprake van een huurovereenkomst als Fitners een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Deze zal leiden tot uitvoering van de overeenkomst wanneer Fitners de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen heeft binnen de 8 d. na ontvangst van de huurovereenkomst. Alle afspraken (ook bij mondelinge contacten) worden steeds via mail gecommuniceerd of bevestigd.

3.    Het leveren/plaatsen van de fitnessapparatuur is steeds onder supervisie van de huurder. Fitners kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is bij levering en/of ophalen. Fitners levert tot aan de voordeur. Indien de verhuurder de fitnessapparatuur naar binnen brengt is dit volledig voor risico van de huurder. Levering wordt met de grootste mogelijke zorg uitgevoerd. Het is belangrijk om de toegang en doorgang vrij van objecten te maken om eventuele schades te voorkomen. Plaatsing van de apparatuur door Fitners is steeds op de gelijkvloers en nooit op een verdiep. Indien dit zo is, is dit onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

4.    Het gehuurde materiaal wordt geplaatst en aangesloten door Fitners. Deze wordt ter plaatse getest in het bijzijn van de huurder (of diens afgevaardigde). Die kan zo vaststellen dat alles werkend en in goede staat wordt aangeboden. Indien een probleem wordt vastgesteld, wordt dit onmiddellijk gemeld en schriftelijk bevestigd. Nadien zijn geen klachten meer mogelijk tav Fitners.

5.    De huurder mag het gehuurde materiaal slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en moet het na afloop van de huurtermijn teruggeven in de goede staat waarin hij het materiaal heeft ontvangen. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Fitners.

6.    De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor alle schade als gevolg van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode. Ook voor schade aan ondergronden, aan elektrische installaties of waar dan ook. In geval van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van gehuurde materialen moet de huurder of zijn verzekering aan Fitners de kosten van herstel of vervanging van deze materialen door nieuwe materialen vergoeden.

7.    Het huurbedrag & de waarborgsom (10% van het huurbedrag) worden ten laatste 7 dagen voorafgaande de huur volledig voldaan (met uitzondering van steden en gemeenten of indien schriftelijk besproken met de klant). Indien een verhuurovereenkomst of factuur binnen de 8 d niet wordt geprotesteerd, wordt deze verondersteld aanvaard te zijn. In geval van laattijdige betaling geldt een maandelijkse intrest van 1 %. De waarborgsom wordt binnen de 14 dagen na het verlopen van de huur teruggestort, indien geen schade, defecten en proper geretourneerd werd. Bij schade, defecten of niet proper wordt in regie hersteld of uitgevoerd met een minimum van 50 euro. De extra noodzakelijke kosten (eventueel onderdelen) worden integraal doorgerekend.

8.    Bij gebeurlijke ongevallen is/zijn de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van het materiaal kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. De verzekering van het gehuurde materiaal is steeds ten laste van de huurder wiens verzekering elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

9.    Minstens één persoon dient aanwezig te zijn bij de levering en afhaling om de goede ontvangst/teruggave te bevestigen. Indien onmogelijk, graag contact opnemen, om te kijken voor een oplossing.

10. De minimale huurperiode is steeds 3 maanden en dit van bijvoorbeeld 15 januari tem 14 april. Waarbij de levering gebeurd op dag 1 van de huurperiode (of ifv planning voorafgaand) en de ophaling op de laatste dag van de huurperiode (of ifv planning later).

11. Verlenging van de huurperiode is mogelijk in functie van beschikbaarheid, belangrijk is dat dit ten minste 2 weken voor het verstrijken van de huurperiode medegedeeld wordt.

12. De transportkost komt op een tarief van 0,75* incl. btw per gereden kilometer, gerekend vanuit Fitners. Afhankelijk van het pakket / timing / locatie kan hier een korting op gegeven worden, vraag gerust een offerteprijs aan.

13. De handelingskost per apparatuur is 25 Euro

14. ANNULATIE kan onder volgende voorwaarden. Na afsluiten van de verhuurovereenkomst wordt steeds een annulatiekost doorgerekend van 15% van het gehuurde bedrag. Indien de annulatie binnen de 10 dagen voor de huur is, dan wordt 50% van het huurbedrag aangerekend. Bij een annulatie binnen de 72 uur of ter plaatse, wordt 90% van het totaal bedrag aangerekend.

15. De apparatuur dient steeds binnen geplaatst te worden. Buiten, beschermd van de regen (overkapping) is niet voldoende.

16. Fitners kan ten allen tijden het contract stop zetten indien niet aan de vooropgestelde voorwaarden wordt voldaan.

17. Indien Fitners tijdens de huurperiode extra ondersteuning ter plaatste moet geven, ten gevolge van onrechtmatig gebruik of fout van de huurder worden de transportkosten en de geleverde uren in regie extra aangerekend.

18. Fitners kan niet aansprakelijk gesteld worden, in gelijk welke vorm, door het niet functioneren van de apparatuur.

PRIVACY STATEMENT

Fitners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Fitners zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. U hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Fitners gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Fitners zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Als u bij Fitners een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Fitners verkoopt uw gegevens niet.
Fitners zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fitners gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Fitners geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Fitners, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fitners. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fitners. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2   Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fitners behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fitners erkend.
1.4   Fitners garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.     Levering
2.1   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2   In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fitners bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3   Aan de leveringsplicht van Fitners zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fitners geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5   Retour zendingen zijn steeds ten koste van de klant.

3.     Prijzen & huurperiode
3.1   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3   Alle prijzen op de site zijn in EURO's, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten.
3.4   Verhuurprijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten.
3.5   Huurprijzen die gepubliceerd staan kunnen afwijken van de effectieve prijzen omwille van 'niet meer beschikbaar'. Mogelijks kan er eventueel nog een prijs gegeven worden, maar deze zal afwijken van de gepubliceerde prijs omwille van onderverhuur.

4.     Gegevensbeheer
4.1   Indien u een bestelling plaatst bij Fitners, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fitners. Fitners houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
4.2   Fitners respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3   Fitners maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.     Garantie
5.1   Fitners garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
5.2   De garantietermijn van Fitners komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fitners is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
5.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fitners) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fitners. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Fitners schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.4   Indien klachten van de afnemer door Fitners gegrond worden bevonden, zal Fitners naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fitners en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Fitners) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fitners gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fitners voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5   Fitners is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6   Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Fitners in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fitners en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.     Aanbiedingen
6.1   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fitners zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3   Mondelinge toezeg Fitners gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.4   Fitners kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.5   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.     Overeenkomst
7.1   Een overeenkomst tussen Fitners en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fitners op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2   Fitners behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.     Afbeeldingen en specificaties
8.1   Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fitners gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.     Overmacht
9.1   Fitners is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fitners alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3   Fitners behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fitners gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4   Indien Fitners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.   Aansprakelijkheid
10.1 Fitners is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.   Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Fitners aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fitners zolang de afnemer de vorderingen van Fitners uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fitners wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Fitners geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fitners of een door Fitners aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fitners haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fitners zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fitners.

12.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fitners en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brugge kennis, tenzij Fitners er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.